શિયાળાની ઋતુમાં બજારમાં મળે છે તાજા લીલા વટાણા

Courtesy : freepik

08 January, 2023 

લીલા વટાણાને ચોક્કસ રીતથી સ્ટોર કરીને લાંબો સમય સાચવી શકાય

લીલા વટાણાને લાંબો સમય સ્ટોર કરીએ તો થઇ જાય છે થોડા નરમ

વટાણા થોડા દિવસમાં સુકાવા લાગે તો સ્ટોર કરવાની રીત યોગ્ય નથી

લીલા વટાણાને યોગ્ય રીતે સ્ટોર કરવા માટે ચોક્કસ રીત અપનાવો

વટાણાને સીધા રેફ્રિજરેટરમાં સ્ટોર કરવાની રીત છે ખોટી

વટાણાને હંમેશા એર ટાઇટ કન્ટેનરમાં રાખવા જોઇએ

વટાણાને છિલકા કાઢ્યા વિના જ એર ટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર કરવાથી તે સુકાતા નથી

આ રીતે જ વટાણાને એક વર્ષ માટે પણ સંગ્રહિત કરી શકો છો

રાતે સ્વેટર પહેરીને સૂવાથી જાણો શું થાય છે નુકસાન

Courtesy : Socail Media 

07 January, 2023