લોકો કારમાં ઓછી માઈલેજની કરે છે ફરિયાદ

27 નવેમ્બર 2023

Pic Credit- Social Media

કાર સ્ટાર્ટ કરતી વખતે અથવા ચલાવતી વખતે કરે છે ભૂલો

કાર ચલાવતી વખતે સાવચેત રહેવાની જરૂર

કાર સ્ટાર્ટ કરો ત્યારે તરત જ એક્સિલરેટરને દબાવો નહીં

એક્સિલરેટરને દબાવતા પહેલા તમારી કારને થોડી ગરમ થવા દો

કારમાં મોડિફિકેશન કરો તો ડાયમેન્શનમાં ન કરો કોઈ ફેરફાર

કાર ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે સ્પીડનું રાખો ધ્યાન

ટાયરનું પ્રેશર જાળવી રાખવું પણ ખૂબ જરૂરી

કાર ચલાવતી વખતે આ ભૂલો નહીં કરો તો મળશે પહેલા કરતા વધારે માઈલેજ

5 સરળ સ્ટેપ દ્વારા કરો સ્ક્રેચ વગર કારની સફાઈ