2021માં આ ખેલાડીઓએ ઈન્ટરનેશનલ ક્રિકેટમાંથી સંન્યાસ લીધો

હરભજન સિંહ

એબી ડિવિલિયર્સ

ડ્વેન બ્રાવો

ડેલ સ્ટેન

અસગર અફઘાન

ઉપુલ થારંગા