ન્યૂઝીલેન્ડની સૌથી સુંદર મહિલા ક્રિકેટર છે Xara jetly

ક્રિકેટની સાથે સાથે ફેશન સ્ટાઈલમાં પણ આગળ છે Xara 

પોતાના લુક્સથી સોશિયલ મીડિયા પર કહેર મચાવે છે Xara 

 2001માં  ન્યૂઝીલેન્ડમાં જન્મી હતી  Xara jetly

વેલિંગટન વૂમેન ટીમ તરફથી રમે છે  Xara jetly

ફિટનેસ પર પણ ખુબ ધ્યાન રાખે છે Xara jetly

મિત્રો સાથે પાર્ટી કરતી રહે છે Xara jetly