દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા

તેની ઉંચાઈ 7 ફૂટ 0.7 ઇંચ છે

દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા

રૂમેસા ગેલ્ગી તુર્કીની રહેવાસી છે

દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા

સૌથી ઉંચી મહિલા તરીકે વર્લ્ડ રેકોર્ડ   નોંધાવ્યો

દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા

તે એક ગંભીર રોગથી પીડિત છે

દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા

જેનું નામ વીવર સિન્ડ્રોમ છે.

દુનિયાની સૌથી ઉંચી મહિલા