ગોમતી ચક્રને ભગવાન કૃષ્ણના સુદર્શન ચક્રનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે.

ઘરના વાસ્તુ દોષોને દૂર કરવા માટે ગોમતી ચક્રથી ઘણા ઉપાયો કરી શકો છો.

આ માટે ઘર બનાવતી વખતે ઘરના પાયામાં 11 ગોમતી ચક્ર રાખો. તેનાથી ઘરના વાસ્તુ દોષ દૂર થાય છે.

શિક્ષણમાં વિદ્યાર્થીઓની એકાગ્રતા વધારવા માટે તમે ગોમતી ચક્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

આ માટે સોમવારે ભગવાન શિવને જળ ચઢાવ્યા પછી 11 ગોમતી ચક્ર ચઢાવો.

આ પછી ગોમતી ચક્રને લાલ કપડામાં બાંધીને બાળકોના અભ્યાસ ખંડમાં રાખો. આનાથી ચોક્કસ ફાયદો થશે.

કારકિર્દીમાં સફળતા માટે ગોમતી ચક્રનો ઉપયોગ થાય છે.

ઈન્ટરવ્યુમાં જતા પહેલાં 11 સિદ્ધ ગોમતી ચક્ર તમારા ખિસ્સામાં રાખો. 

તેનાથી તમને દરેક બાબતમાં સફળતા મળશે. કરિયરમાં નવી અને શ્રેષ્ઠ તકો મળશે.