આ વર્ષે કેમ નહીં છપાય બજેટ

આઝાદી બાદ બજેટમાં  મોટો બદલાવ થશે

આ વખતે સરકાર બજેટની પ્રિન્ટ કોપી નહીં છપાવે

મીડિયા અને સંસદ સભ્યો માટે છાપવામાં આવતી હતી પ્રિન્ટ કોપી

કોરોનાના કારણે લેવાયો આ મોટો નિર્ણય

પહેલીવાર રજૂ કરવામાં આવશે પેપરલેસ બજેટ

સરકાર ઇકોનોમિક સર્વે પણ સોફ્ટ કોપીમાં રજૂ કરશે