વીડિયોમાં મદાલસા ચક્રવર્તી પતિ મિમોહ ચક્રવર્તી સાથે જોવા મળી

credit pic: madalsasharma

લગ્નને લઈને પતિની ક્લાસ લેતી જોવા મળી

credit pic: madalsasharma

અહીં જુઓ વીડિયો... 

credit pic: madalsasharma

અભિનેત્રીએ આ વીડિયો ટ્રેન્ડિંગ રીલ પર બનાવ્યો છે

credit pic: madalsasharma

મદાલસાના વીડિયો પર ફેન્સ ઘણી કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે

credit pic: madalsasharma

અનુપમા શોમાં જોવા મળે છે કાવ્યાના રોલમાં

credit pic: madalsasharma