શેહનાજ ગિલએ ટ્રાન્સફોર્મેશનથી ઉડાવ્યા હતા સૌના હોશ

શેહનાજ ગિલનો જોવા મળે છે બોલ્ડ અંદાજ

ફોટોશૂટ દરમિયાન એથનિક લુકમાં બોલ્ડ જોવા મળી શેહનાજ

શેહનાજ ગિલએ સાડી સાથે પહેર્યું ડીપકટ બ્લાઉઝ

શેહનાજના બોલ્ડ ફોટોશૂટે ઈન્ટરનેટ પર મચાવી ખલબલી 

પોતાની જાતને સતત અપડેટ કરી રહી છે શેહનાજ

મોટા પ્રોજેક્ટસ પર કામ કરી રહી છે શહેનાજ