21 વર્ષની અવનીત બોલ્ડનેસથી મચાવે છે કહેર

નાની ઉંમરમાં જ લગ્ઝરી લાઈફ જીવી રહી છે અવનીત

દરેક લુકમાં હુસ્ન પરી લાગે છે અવનીત કૌર 

માથા પર બિંદી, ખુલ્લા અને બ્લેક સાડીમાં અવનીતે મચાવ્યો કહેર

ડાયમંડ નેકપીસ, ઈયરરિંગ્સએ અવનીતના લુકમાં લગાવ્યા ચાર ચાંદ 

બેકલેસ બ્લાઉઝમાં અવનીત કૌરે ફ્લોન્ટ કરી હોટ બેક

સાડી પહેરી અવનીત કૌરે ચલાવ્યો હુસ્નનો જાદુ