ડાયનોસા નામની જગ્યા પર છે એક શેતૂરનું ઝાડ

Credit: Social Media

આ વિશ્વનું એક અનોખું અને આશ્ચર્યજનક વૃક્ષ છે

Credit: Social Media

આ ઝાડમાંથી ઝરણાંની જેમ વહે છે પાણી 

Credit: Social Media

આ વૃક્ષની ઊંચાઈ લગભગ 1.5 મીટર છે

Credit: Social Media

 150 વર્ષ જૂનું છે આ શેતૂરનું ઝાડ

Credit: Social Media

બરફ ઓગળવાથી અથવા અતિશય વરસાદને કારણે જમીનનું પાણીનું સ્તર વધી જાય છે

Credit: Social Media

દબાણમાં વધારો થવાને કારણે, મૂળમાંથી પોલાળમાં પાણીનો સંગ્રહ થાય છે.

Credit: Social Media

ઝાડમાં સંગ્રહાયેલું પાણી ગમે ત્યાંથી વહેવા લાગે છે

Credit: Social Media

શિયાળાની ઋતુમાં જ ઝાડમાંથી પાણી વહે છે

Credit: Social Media

सोर्स: यूरो न्यूज