હમણાં થોડાં દિવસ પહેલાં જ બાળકોનો વીડિયો આપણે જોયો હતો

Credit : @TansuYegen

આવો જ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાઈરલ થયો છે

Credit : @TansuYegen

સ્કૂલના બાળકો સાપ ગેમ રમતાં નજરે ચડે છે

Credit : @TansuYegen

જ્યાં એક-એક કરીને બાળકો ગોળ-ગોળ આગળ વધે છે

Credit : @TansuYegen

જૂઓ ખૂબ જ સુંદર વીડિયો...

Credit : @TansuYegen

શાળાની પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા બાળકો શીખે છે ટીમ વર્ક 

Credit : @TansuYegen

શાળા પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શીખવાની આ શ્રેષ્ઠ રીત છે 

Credit : @TansuYegen