ભૂમિ પેડનેકર પોતાની સ્ટાઈલથી ફેન્સને કરે છે ઈમ્પ્રેસ

(Credit: Voompla)

વાણી કપૂર પણ ફેશનને લઈને ચર્ચામાં કેવી રીતે રહેવું તે સારી રીતે જાણે છે

(Credit: Voompla)

રેડ કર્પેટ પર વાણી અને ભૂમિએ આકર્ષક આપ્યા પોઝ

(Credit: Voompla)

ગોલ્ડ સ્લિટ શિમરી ગાઉનમાં વાણી કપૂર લાગી સુંદર

(Credit: Voompla)

ગ્રીન કટ આઉટ ડ્રેસમાં હોટ લાગી ભૂમિ

(Credit: Voompla)

છેલ્લે 'ગોવિંદા મેરા નામ'માં જોવા મળી હતી

(Credit: Voompla)

શમશેરા, વોર અને બેલ બોટમ જેવી ફિલ્મમાં ધૂમ મચાવી છે

(Credit: Voompla)