ઉર્ફી જાવેદ ચર્ચામાં રહેવાનો કોઈ મોકો છોડતી નથી

ઉર્ફી એકવાર ફરી ડ્રેસના કારણે ચર્ચામાં છે

ઉર્ફી ફિગર ફ્લોન્ટ કરવાનો મોકો શોધી જ લે છે 

ઉર્ફીએ ફાટેલી ડ્રેસમાં ધુમ મચાવી છે

ઉર્ફીને તેના લુક માટે ટ્રોલ કરવામાં આવી રહી છે

ફેન્સ ઉર્ફીની ડ્રેસને ફાટેલી ડ્રેસ કહી રહ્યા છ

જુઓ ફોટોઝ