ઉર્ફી જાવેદનો નવો લુક ચાહકોમાં છવાયો છે

નવા લુકમાં સફેદ ક્રોપ ટોપ અને શોર્ટ્સમાં જોવા મળી

જુઓ વીડિયો

ઓપન હેરમાં આંખો પર ચશ્મા લગાવ્યા

વીડિયો સાથે કેપ્શનમાં ચાહકોનું ધ્યાન ખેચ્યું

જુઓ ફોટોઝ