ઉર્ફી જાવેદની સ્ટાઈલ જોઈ ફેન્સ પણ દંગ રહી જાય છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Voompla

આ વખતે ઉર્ફીએ બોડી પર અજગર લપેટી લીધો 

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

સ્ટાઈલિશ અજગર સાથે ગ્રીન સ્કર્ટમાં ઉર્ફીએ ગ્લેમર બતાવ્યુ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

ઉર્ફીએ ફ્લોન્ટ કર્યુ હોટ બેક, ફેન્સ થયા ઘાયલ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ ફોટો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ ફોટો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ ફોટો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i