ઉર્ફી જાવેદ પોતાના લુકને લઈ હંમેશા ચર્ચામાં રહે છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

ઉર્ફી જાવેદ કોઈ પણ વસ્તુમાંથી કપડા બનાવી શકે છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

હવે ઉર્ફીએ ડાઈનિંગ ટેબલના કવરથી ડ્રેસ બનાવ્યો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

બ્લેક બોડીસુટ સાથે પહેર્યુ ટેબલ કવરનું સ્કર્ટ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

હાઈ હીલ્સ પહેરી ઉર્ફી જાવેદે આપ્યા પોઝ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

ઉર્ફી હાલ 'ડર્ટી ફોટોશુટ'ના કારણે ચર્ચામાં છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

ઉર્ફીનો દરેક લુક ફેન્સને હેરાન કરી દે છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

જુઓ ફોટો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani

જુઓ ફોટો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: Viralbhayani