ઉર્ફી જાવેદની ડ્રેસિંગ સ્ટાઈલ ચર્ચામાં રહે છે

ઉર્ફી હંમેશા કંઈક એવુ પહેરે છે જે જોઈ લોકો દંગ રહી જાય છે

હવે ઉર્ફીએ થાઈ સ્લિટ સાથે ટોપના બદલે પહેરી ડિઝાઈન કરેલી પટ્ટી

માથા પર ટીકા, હાથોમાં ગ્લવ્સ, ફરી જોવા મળ્યો ઉર્ફીનો અતરંકી લુક

અજબ-ગજબ કપડાના કારણે ઉર્ફી થાય છે ખુબ ટ્રોલ

ગત દિવસોમાં બ્રોકન હાર્ટ ડિઝાઈન ટોપમાં જોવા મળી હતી ઉર્ફી

જુઓ વીડિયો

જુઓ વીડિયો

જુઓ વીડિયો

જુઓ વીડિયો