ઉર્ફી જાવેદ ઈન્ટરનેટ પર છવાયેલી રહે છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

હાલમાં જ ઉર્ફી જાવેદે પોતાના માટે નવો ડ્રેસ બનાવડાવ્યો છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

ઉર્ફીએે ટેપથી એવી ડ્રેસ બનાવી કે જોતા રહી ગયા ફેન્સ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

પોતાના અનોખા સ્ટાઈલને લઈ ફેમસ છે ઉર્ફી જાવેદ

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

હંમેશા ઉર્ફી પોતાની વિચિત્ર ફેશનના કારણે ટ્રોલ થઈ જાય છે

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

બિગ બોસ ઓટીટી બાદ ઉર્ફીને મળી અસલી ફેમ 

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i

જુઓ વીડિયો

(Credit : Sridevi.kapoor)

Credit: urf7i