આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલ અવારનવાર સોશિયલ મીડિયા પર ફોટો શેર કરતી રહે છે

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલ બિષ્ટ આ લુકમાં ખૂબ જ સુંદર લાગી રહી છે

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ટ્રેલ ગાઉનમાં પરી જેવી લાગી  એક્ટ્રેસ ડોનલ

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

સ્મોકી આઈઝ, ગ્લેમ મેકઅપ અને ઈયરરિંગ્સમાં જોવા મળ્યો સ્ટનિંગ લુક

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ટ્રેલ ગાઉનમાં આપ્યા ડોનલ બિષ્ટે આપ્યા કિલર પોઝ

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલ બિષ્ટનો સ્ટનિંગ લુક જોઈ ફેન્સ થયા ફિદા

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલનો આ લુક સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ  થઈ રહ્યો છે

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલ બિષ્ટે ટીવીની  સાથે ઓટીટી પર  પણ કર્યું છે કામ

આમના શરીફ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ એક્ટિવ રહે છે

ડોનલ બિષ્ટે ટીવીની  સાથે ઓટીટી પર  પણ કર્યું છે કામ