21 વર્ષની ઉંમરમાં જ ખુબ લોકપ્રિય થઈ છે અવનીત કૌર

દેશીથી લઈને વેસ્ટર્ન, દરેક લુકમાં સુંદર લાગે છે અવનીત કૌર

દેશીથી લઈને વેસ્ટર્ન, દરેક લુકમાં સુંદર લાગે છે અવનીત કૌર

હાલમાં દેશી લુકમાં જોવા મળી અવનીત કૌર

કરોડો ફેન્સ ધરાવે છે અવનીત કૌર

સુંદરતા અને બોલ્ડનેસને કારણે જાણીતી છે અવનીત કૌર 

ફેશન-સ્ટાઈલને કારણે પણ ચર્ચામાં રહે છે અવનીત કૌર