સચિન તેંડુલકર (1996-2013) 34 મેચ - 3,262 રન

રિકી પોઈન્ટિંગ(1996-2012) 29 મેચ - 2,555 રન 

વીવીએસ લક્ષ્મણ (1998-2012) 29 મેચ - 2,434 રન 

રાહુલ દ્રવિડ (1996-2012) 32 મેચ - 2,143 રન 

માઈકલ ક્લાર્ક (2004-2014) 22 મેચ - 2,049 રન 

પૂજારા (2010-2023)* 21 મેચ - 1,893 રન 

મેથ્યુ લોરેન્સ હેડન (2001-2008) 18 મેચ - 1,888 રન 

સ્મિથ (2013-2023)* 15 મેચ - 1,757  રન

સેહવાગ (2003-2013) 22 મેચ - 1,738  રન

વિરાટ કોહલી (2011-2023)* 21 મેચ - 1,682  રન