સ્ટેફની ગિલમોર (ઓસ્ટ્રેલિયા)

નાઓમી કોસાકા (જાપાન)

લેટીસિયા બુફોની (બ્રાઝિલ)

ઈવોના દાડીક (ઓસ્ટ્રિયા)

એલિસિયા શ્મિટ (જર્મની)

લાઇકે ક્લેવર (નેધરલેન્ડસ)

સિમોન બાઈલ્સ (અમેરિકા)

જિન્હ યુ ફ્રેય (અમેરિકા)

લોલો જોન્સ (અમેરિકા)

જુલિયા એફિમોવા (રશિયા)