અનિલ કુંબલે - 111 વિકેટ

હરભજન સિંહ - 95 વિકેટ

નાથન લ્યોન* - 94 વિકેટ

અશ્વિન* - 89 વિકેટ

રવિન્દ્ર જાડેજા* - 63 વિકેટ

ઝહિર ખાન - 61 વિકેટ

ઈશાંત શર્મા - 59 વિકેટ

બ્રેટ લી - 53 વિકેટ

ગ્લેન મેકગ્રા- 51 વિકેટ

જોશ હેઝલવુડ - 51 વિકેટ