અનુષ્કા શેટ્ટી

એક ફિલ્મ માટે 4 કરોડ લે છે

રશ્મિકા મંદાના

એક ફિલ્મ માટે  3 કરોડ લે છે

સામન્થા રૂથ પ્રભુ

એક ફિલ્મ માટે 2-3 કરોડ લે છે

પૂજા હેગડે

એક ફિલ્મ માટે  3 કરોડ લે છે

નયનતારા

એક ફિલ્મ માટે 3 કરોડ લે છે

કીર્તિ સુરેશ

એક ફિલ્મ માટે 3 કરોડ લે છે

તમન્ના ભાટિયા

એક ફિલ્મ માટે 1-3 કરોડ  લે છે

કાજલ અગ્રવાલ

એક ફિલ્મ માટે 3-4 કરોડ લે છે

શ્રુતિ હાસન

એક ફિલ્મ માટે 1-2 કરોડ લે છે