જયા કિશોરીના આ વિચારો તમારુ જીવન બદલી શકે છે, વાંચો તેમના પ્રેરક વિચારો

કેટલીક વસ્તુઓ ક્યારેય બદલાતી નથી જેમ કે માતાનો પ્રેમ, તમારા માટે પિતાની ચિંતા અને જૂના સાચા મિત્રોનો સંગાથ.

દરેક વ્યક્તિના જીવનમાં સમસ્યાઓ હોય છે, કંઈપણ બોલતા પહેલા  હંમેશા વિચારો.

ક્યારેય કોઈની સાથે તમારી સરખામણી ન કરો, દરેકનું જીવન અલગ હોય છે, મુશ્કેલીઓ અલગ હોય છે, રસ્તો અલગ હોય છે.

તમે જે ગુમાવ્યું છે તેને ભૂલી જાઓ અને તમે જે ઈચ્છો છો તે મેળવવા  માટે કામ કરો.

તમારા પર વિશ્વાસ રાખો. જો કોઈ તમારા સપનામાં વિશ્વાસ ન કરે તો શું? શું તે તમારી પાસે છે? એટલું જ મહત્વનું છે.

તમારી સાદગી છીનવી લે એવા  શિક્ષણનો કોઈ ઉપયોગ નથી.

જ્યારે તમે તમારી જાતને મદદ કરી શકતા ન હો ત્યારે તમારો હાથ પકડનારનો સાથ ક્યારેય ન છોડો.