લાસ વેગાસમાં 64મા ગ્રેમી એવોર્ડ્સનું થયું સમાપન

અહીં તપાસો વિજેતાઓની સંપૂર્ણ યાદી

શ્રેષ્ઠ રોક પ્રદર્શન ફૂ ફાઇટર્સ

શ્રેષ્ઠ કન્ટ્રી આલ્બમ સ્ટાર્ટિંગ ઓવર

શ્રેષ્ઠ રેપ સોન્ગ કેન્યે વેસ્ટ

પ્રોડ્યુસર ઓફ ધ યર જેક એન્ટોનૉફ

બેસ્ટ પોપ સોલો પરફોર્મન્સ ઓલિવિયા રોડ્રિગો

ટ્રેડિશનલ પોપ આલ્બમ એન્ડ સિંગર લવ ફોર સેલ

સોન્ગ ઓફ ધ યર લીવ ધ ડોર ઓપન

બેસ્ટ રોક સોન્ગ ફૂ ફાઇટર્સ