આઈપીએલમાં આ ખેલાડીઓ સૌથી વધારે વાર બન્યા છે  નર્વસ 90નો શિકાર

આ લિસ્ટમાં પ્રથમ ક્રમે  બે ખેલાડીઓ

ડેવિડ વોર્નર - 3 વાર

ગ્લેન મેક્સવેલ - 3 વાર

ફાફ ડુ પ્લેસિસ - 2 વાર

ક્રિસ ગેલ - 2 વાર

કેએલ રાહુલ - 2 વાર