ફેબ્રુઆરીની જેમ માર્ચ પણ રહેશે ખાસ

OTT પ્રેમીઓ આ ફિલ્મો માણવા માટે તૈયાર થઈ જાઓ-જુઓ યાદી

ચોર નિકલ કે ભાગા (હિન્દી ફિલ્મ)

ફિલ્મ નેટફ્લિક્સ પર માર્ચના છેલ્લા દિવસોમાં થશે રિલીઝ

(Credit : Social Media)

ગુલમોહર  (હિન્દી ફિલ્મ)

ફિલ્મ ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર પર 1 માર્ચ 2023 રિલીઝ

(Credit : Social Media)

અલોન  (મલયાલમ ફિલ્મ)

ફિલ્મ ડિઝની પ્લસ હોટસ્ટાર પર 3 માર્ચ 2023 રિલીઝ

(Credit : Social Media)

વારીસુ  (હિન્દી ફિલ્મ)

ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયો પર 08 માર્ચ 2023 રિલીઝ

(Credit : Social Media)

લૂથર  (હોલીવુડ ફિલ્મ)

ફિલ્મ Netflix પર 10 માર્ચ 2023 થશે રિલીઝ

(Credit : Social Media)

બ્લેક એડમ (હોલીવુડ ફિલ્મ)

ફિલ્મ એમેઝોન પ્રાઇમ વીડિયો પર 15 માર્ચ 2023 થશે રિલીઝ

(Credit : Social Media)