દિલ્હી-મુંબઈ એક્સપ્રેસવે ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસવે છે

દ્વારકા એક્સપ્રેસ વે દિલ્હી અને હરિયાણાને જોડશે

ગંગા એક્સપ્રેસ વે પ્રયાગરાજ જિલ્લાથી મેરઠ જિલ્લાની મુસાફરી 8 કલાકમાં પૂર્ણ કરશે

નાગપુર-મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે મહારાષ્ટ્રના મોટા શહેરોને જોડવામાં મદદ કરશે

દિલ્હી-અમૃતસર-કટરા એક્સપ્રેસવેની લંબાઈ 670 કિમી હશે

અમદાવાદ- ધોલેરા એક્સપ્રેસવે વિશેષ રોકાણ વિસ્તારોને અમદાવાદ સાથે જોડવાનું કામ કરશે

બેંગ્લોર ચેન્નાઈ એક્સપ્રેસ વે દક્ષિણ ભારતના ત્રણ રાજ્યોમાંથી પસાર થશે

અમૃતસર-જામનગર એક્સપ્રેસવે અમૃતસર-જામનગર વચ્ચેનો મુસાફરીનો સમય અડધો કરી દેશે

વારાણસી-કોલકાતા એક્સપ્રેસવે યુપીના વારાણસીથી પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા સુધી બનાવવામાં આવશે