એલિસ પેરી (આરસીબી)

લોરેન બેલ  ( યુપી વોરિયર્સ)

સ્મૃતિ મંધાના  (આરસીબી)

હરલીન દેઓલ  (ગુજરાત જાયન્ટ્સ)

અમેલિયા કેર  ( મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ)

યાસ્તિકા ભાટિયા  ( મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ)

એશ્લે ગાર્ડનર  (ગુજરાત જાયન્ટ્સ)

નતાલી સ્કિવર બ્રંટ  ( મુંબઈ ઈન્ડિયન્સ)

સોફી એક્લેસ્ટોન  ( યુપી વોરિયર્સ)

બેથ મૂની  (ગુજરાત જાયન્ટ્સ)