રક્ષાબંધનનો તહેવાર લાગણીઓ સાથે જોડાયેલો છે

રક્ષાબંધન સાથે ઘણી જોડાયેલી છે કથાઓ

ઘણી જોડીઓએ રક્ષાબંધનના તહેવારને બનાવ્યો છે 'અમર'

કૃષ્ણ-દ્રોપદી

માતા કુંતા-પૌત્ર અભિમન્યુ

મેવાડની રાણી કર્માવતી-મુઘલ સમ્રાટ હુમાયુ

પત્ની ઈન્દ્રાણી-પતિ ઈન્દ્ર

લક્ષ્મીજી-રાજા બલિ