નંબર :- 1 ક્રિસ ગેલ સિક્સ : 349 

નંબર :- 2 એબી ડીવિલિયર્સ સિક્સ : 237 

નંબર :- 3 મહેન્દ્રસિંહ ધોની સિક્સ : 216 

નંબર :- 4 રોહિત શર્મા સિક્સ : 214

નંબર :- 5 વિરાટ કોહલી સિક્સ : 201