ભારતની સૌથી ઊંચી 5 પ્રતિમાઓ વિશે જાણો

જેમાં ગુજરાતની પણ પ્રતિમાનો થાય છે સમાવેશ

ઉંચાઈ- 597 ફૂટ

ગુજરાત- સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમા

ઉંચાઈ-216 ફૂટ

હૈદરાબાદ-સ્ટેચ્યુ ઓફ ઈક્વાલિટી શ્રી રામાનુજાચાર્યની પ્રતિમા

ઉંચાઈ-133 ફૂટ

તમિલનાડુ-થીરૂવાલ્લુવર સ્ટેચ્યુ તમિલ કવિ વાલ્લુવરની પ્રતિમા

ઉંચાઈ-130 ફૂટ

સિક્કિમ-બુદ્ધ પાર્ક બુદ્ધની પ્રતિમા 

ઉંચાઈ-123 ફૂટ

કર્ણાટક-મુર્દેશ્વર સ્ટેચ્યુ ભગવાન શિવની પ્રતિમા