મોદી સરકારના આવ્યા પછી ભારતમાં બનેલા સ્થાપત્યો પર કરો એક નજર

વારાણસી

કાશી વિશ્વનાથ કોરિડોર

આસામ

બોગીબલ બ્રીજ

કેવડિયા કોલીની

સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી

હિમાચલ પ્રદેશ

અટલ ટનલ

કેદારનાથ

આદિ શંકરાચાર્ય સ્ટેચ્યુ

મોરબી

હનુમાન સ્ટેચ્યુ

જમ્મુ કશ્મીર

ચીનાબ બ્રીજ