દિયા મિર્ઝા અને વૈભવ રેઠીના પુત્રની પહેલી હોળી છે

નેહા ધૂપિયા અને અંગદ બેદીના પુત્રની પહેલી હોળી   

અપારશક્તિ ખુરાના દીકરીના પિતા બન્યો છે

પ્રિયંકા ચોપરા અને નિક જોનાસ સરોગસી દ્વારા માતા-પિતા બન્યા છે

પ્રીતિ ઝિન્ટા સરોગસી દ્વારા જોડિયા બાળકોની માતા બની