સોનાલી બેન્દ્રે ચોમાસામાં સફેદ કપડાં પહેરવાની ટિપ્સ આપી,તેમના આ લુકને કોપી કરી શકો છો

જૂઓ ફોટો