ભારતીય વિદ્યાર્થીઓ યુક્રેનથી ફર્યા પરત 

દેશમાં પરત આવ્યા બાદ વિદ્યાર્થીઓ બન્યા ભાવુક

યુક્રેનમાં આ દિવસોમાં સ્થિતિ ખૂબ જ ગંભીર

ભારત સરકાર ફસાયેલા વિદ્યાર્થીઓને પરત લાવી રહી છે

આ વિદ્યાર્થીઓ દેશમાં પાછા ફરવા માટે હતા તલપાપડ 

આગળ વધુ ફોટા જૂઓ

आगे और फोटोज देखिए