ફેશન સ્ટાઇલમાં શ્રદ્ધા કપૂર પાસેથી લેવી જોઈએ ટિપ્સ

શ્રદ્ધા જેવી હેરસ્ટાઇલની કરવી જોઈએ ટ્રાય

શ્રદ્ધાના હેર લુકને તમે ઘરે સરળતાથી કરી શકો છો ટ્રાય

સાઈડ ખજૂર ચોટલાથી મેળવો ખાસ લૂક

તમારા વાળને શ્રધ્ધાના વાળની જેમ કર્લ કરો અને તેને ખુલ્લા છોડી દો

 સાઇડના સેંથામાંં વાળને આપો પરફેક્ટ લુક

ઉચો અંબોડો તમને આપશે સ્પેશિયલ લૂક