શ્રદ્ધા દાસ પોતાના લુકને લઈને રહે છે લાઈમલાઈટમાં

(Credit: shraddha das)

ઈન્ડિયનથી વેસ્ટર્ન એમ દરેક લુકમાં દેખાય છે અદભૂત

(Credit: shraddha das)

શ્રધ્ધા દાસ લહેંગામાં લાગી રહી છે સુંદર 

(Credit: shraddha das)

શ્રધ્ધાએ લહેંગાને સાઉથ ટચ આપીને ધૂમ મચાવી 

(Credit: shraddha das)

ગળામાં નેકલેસથી શ્રદ્ધા દાસના સુંદર લુકમાં થયો વધારો

(Credit: shraddha das)

ડીપ નેક બ્લાઉઝમાં શ્રદ્ધાના હોટ લુકે ખેંચ્યુ ધ્યાન

(Credit: shraddha das)

આગળ જૂઓ વધુ ફોટાઓ....

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)

(Credit: shraddha das)