આકાશ અને શ્લોકા અંબાણી  'બેબી અંબાણી'ને લેવા સ્કૂલ પહોંચ્યા

પુત્ર પૃથ્વી અંબાણી શ્લોકા અંબાણીના  ખોળામાં જોવા મળ્યો

સ્કુલ છોડતી વખતે પૃથ્વી અંબાણીની ઝલક જોવા મળી

શાળાના પહેલા દિવસે પુત્રને સાથે  લેવા આવ્યા હતા આકાશ-શ્લોકા

પૃથ્વી અંબાણીની ક્યુટનેસ પર  ફિદા થયા ચાહકો

વધુ ફોટા જુઓ