નાની ઉંમરમાં સફળતા મેળવનાર  સિરિયલના કલાકારો

જન્નત ઝુબેર - 19 વર્ષ કરિયરની શરૂઆત - 2011 સિરિયલ : ફૂલવા

સિધ્ધાર્થ નિગમ - 20 વર્ષ કરિયરની શરૂઆત -2014 સિરિયલ : મહાકુંભ એક રહસ્ય

અનુસ્કા સેન - 18 વર્ષ કરિયરની શરૂઆત - 2009 સિરિયલ : યહાં મેં ઘર ઘર ખેલી

અવનીત કૌર-19 વર્ષ કરિયરની શરૂઆત - 2012 સિરિયલ : મેરી માં

અશ્નૂર કૌર - 17 વર્ષ કરિયરની શરૂઆત - 2009 સિરિયલ : ઝાંસી કી રાની