સમીરા રેડ્ડીએ અંડર વોટર પ્રેગ્નન્સી શૂટ કર્યું

સમીરા રેડ્ડી અત્યારે તેની પ્રેગ્નેન્સીને એન્જોય કરી રહી છે

વીડિયો જૂઓ

ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર તેનો વીડિયો શેર કર્યો છે

આ વીડિયોમાં તે બેબી બમ્પ ફલોન્ટ કરતી જોવા મળી

આ વીડિયોમાં તે બેબી બમ્પ ફલોન્ટ કરતી જોવા મળી

આ વીડિયોમાં તે બેબી બમ્પ ફલોન્ટ કરતી જોવા મળી