સલમાન ખાન પાસે ઘણી બધી કાર અને બાઇક છે

Credit: Social Media

અભિનેતા પાસે રેન્જ રોવર, BMW જેવી કાર છે

Credit: Social Media

  3 BMW સીરિઝની પણ કાર છે

Credit: Social Media

ભાઈજાન પાસે  Audi Q7, A-8, RS 7 છે

Credit: Social Media

સલમાન પાસે રેન્જ રોવર, મર્સિડીઝ બેન્ઝ છે

Credit: Social Media

સલ્લુ ટોયોટા લેન્ડ ક્રુઝર, લેક્સસનો પણ માલિક છે

Credit: Social Media

સલમાન પાસે ઓડી RS 7 પણ છે

Credit: Social Media

સલમાન પાસે ઘણી શાનદાર બાઇક્સ પણ છે.

Credit: Social Media

સલ્લુ પાસે સુઝુકી ઈન્ટ્રુડર M1800 RZ છે

Credit: Social Media

સુઝુકી GSX-R 1000Z, Suzuki Hayabusa પણ છે

Credit: Social Media

Yamaha R1 પણ છે

Credit: Social Media