ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માને કારનો ઘણો શોખ છે

રોહિતના કાર કલેક્શનમાં 7 કરોડ રૂપિયાની ગાડી છે.

Lamborghini Urus

આશરે રૂ. 3.10 કરોડ

BMW M5 

कीमत

1.55 કરોડ રૂપિયા

(Formula One version)

मर्सिडीज GLS 350d

कीमत

  1.05  કરોડ રૂપિયા

BMW X3

कीमत

56.50 લાખ રૂપિયા

Toyota Fortuner

कीमत

35.15 લાખ રૂપિયા

Skoda Laura

कीमत

12.92 લાખ રૂપિયા