ઋષિ કપૂરે 30 એપ્રિલ 2020 ના રોજ સવારે  લીધા હતા અંતિમ શ્વાસ

Credit: Social Media

ઋષિ સાહેબે તેમના મૃત્યુના 3 વર્ષ પહેલા કરી હતી ભવિષ્યવાણી

Credit: Social Media

ઋષિજીની ભવિષ્યવાણી બરાબર 3 વર્ષ અને 2 દિવસ પછી પડી સાચી

Credit: Social Media

આ આગાહી ઋષિ કપૂરે 28 એપ્રિલ 2017ના રોજ કરી હતી

Credit: Social Media

ઋષિ સાહેબે 28 એપ્રિલ 2017ના રોજ કર્યું હતું એક ટ્વિટ

Credit: Social Media

ઋષિજીએ લખ્યું - જ્યારે હું મરી જઈશ ત્યારે મને ખભા આપવા માટે કોઈ નહીં હોય

Credit: Social Media

અભિનેતાના મૃત્યુના દિવસે, તેની પુત્રી અને ઘણા લોકો તેનો ચહેરો જોઈ શક્યા ન હતા

Credit: Social Media

તે દરમિયાન કોરોનાને કારણે સમગ્ર દેશમાં  હતું લોકડાઉન

Credit: Social Media

અભિનેતાની અંતિમ યાત્રામાં માત્ર 20-25 લોકો જ રહ્યા હતા હાજર

Credit: Social Media

'ચિન્ટુ જી'નું તેમનું પોતાનું નિવેદન સાચું થયું સાબિત

Credit: Social Media

(सोर्स: न्यूज़ 18)