હમ કહતે હૈ કી હમ નાશ્તા ભી કરાચી મેં કરેંગે ઔર લંચ ભી  - બોર્ડર

તુમ લોગ પરિવાર કે સાથ યહાં ચૈન સે જીઓ, ઇસલિએ હમ લોગ રોજ બોર્ડર પર મરતે હૈ  - હોલીડે

દૂધ માંગોગે તો ખીર દેંગે, તુમ કાશ્મીર માંગોગે તો ચીર દેંગે  - માં તુઝે સલામ

હાઉઝ ધ જોશ,  હાઈ સર  - ઉરી , ધ સર્જિકલ સ્ટ્રાઈક

હમારા હિન્દુસ્તાન ઝિંદાબાદ થા,  ઝિંદાબાદ હૈ,  ઝિંદાબાદ રહેગા  - ગદર