બાદશાહ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ફેન્સ સાથે રહે છે જોડાયેલા

credit pic: Badshah Insta

બાદશાહે ઈન્સ્ટા પર ડાન્સનો વીડિયો કર્યો છે શેયર

credit pic: Badshah Insta

અહીં વીડિયો જુઓ.....

credit pic: Badshah Insta

વીડિયોમાં રેપર ઘરની બાલ્કનીમાં લટકીને ડાન્સ કરી રહ્યો છે

credit pic: Badshah Insta

બાદશાહનો ડાન્સ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર થઈ રહ્યો છે વાયરલ

credit pic: Badshah Insta

રેપરના ડાન્સ વીડિયો પર ફેન્સ ફની કોમેન્ટ કરી રહ્યા છે

credit pic: Badshah Insta