રાની ચેટર્જી ભોજપુરી એટ્રેસ તરીકે ઘણી લોકપ્રિય છે

Credit: ranichatterjeeofficial

રાની ચેટર્જીનું સાચુ નામ સબિહા શેખ છે

Credit: ranichatterjeeofficial

રાની ચેટર્જીનો જન્મ 3 નવેમ્બર 1979ના રોજ મુંબઈમાં થયો હતો

Credit: ranichatterjeeofficial

રાની ચેટર્જીએ 2003માં મનોજ તિવારી સાથેની ફિલ્મથી ડેબ્ચુ કર્યુ હતુ

Credit: ranichatterjeeofficial

પોતાના અભિનય અને સુંદરતા માટે ખુબ ફેમસ છે એક્ટ્રેસ

Credit: ranichatterjeeofficial

એક્ટ્રેસે 2020ની વેબસિરીઝ મસ્તરામમાં પણ કામ કર્યું હતું

Credit: ranichatterjeeofficial

એક્ટ્રેસ સોશિયલ મીડિયા પર પણ એક્ટિવ રહે છે

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial

જુઓ ફોટો

Credit: ranichatterjeeofficial