રાખીનું દિલ તુટ્યું - રાખી સાવંત તેના મેરેજને લઈને ચર્ચામાં છે, તેના પતિએ તેને દગો આપ્યો છે

(Credit : Rakhi Inastragram)

એક બાજુ આદિલ પર રેપ કેસ છે, એક તરફ પ્રેગનેન્સીના ન્યૂઝ છે, તેનાથી તે હેરાન છે.

(Credit : Rakhi Inastragram)

રાખીએ કહી આ વાત

આદિલ બોલિવુડમાં કામ કરવા માગતો હતો

(Credit : Rakhi Inastragram)

આદિલે આવું કેમ કર્યું

'મેં તેની માટે બધું કર્યું, ઘર અને પૈસા આપ્યા.'

(Credit : Rakhi Inastragram)

રાખીએ કહી આ વાત

એક બાજુ આદિલ પર રેપ કેસ છે, એક તરફ પ્રેગનેન્સીના ન્યૂઝ છે, તેનાથી તે હેરાન છે.

(Credit : Rakhi Inastragram)

રાખીએ કહી આ વાત

કેવી રીતે જીંદગી જીવું, હું મેરિડ છું ક્યાં જાઉં, તેવું તેને આદિલની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડને આવું કહ્યું

(Credit : Rakhi Inastragram)

રાખીએ કહી આ વાત

હું શોક છું, મને હવે ખબર પડી કે તેને ટાલ છે અને તે ડ્રાઈવર છે 

(Credit : Rakhi Inastragram)

રાખીએ કહ્યું